Servicii

Serviciile oferite de către DOLSAT Consult acoperă întreaga gamă de activităţi necesare pentru implementarea unui sistem computerizat de achiziţie de date dedicat măsurărilor, automatizărilor, monitorizării sau controlului proceselor. Printre clienţii DOLSAT Consult se numără întreprinderi de stat şi cu capital privat, institute naţionale de cercetare din diverse domenii, universităţi, laboratoare de cercetare universitare şi unităţi de învăţământ preuniversitar.


Proiectare de configuraţii

Departe de a căuta să promoveze utilizarea celor mai scumpe componente hardware, echipa DOLSAT Consult recomandă configuraţii care, respectând întrutotul specificaţiile aplicaţiei, oferă cea mai economică soluţie. Sistemele computerizate de achiziţie de date oferite acoperă toată gama de produse National Instruments pentru computere tip desktop sau portabile, începând de la plăcile de achiziţie de date multifuncţionale pentru magistrala PCI, continuând cu o multitudine de sisteme portabile pentru interfeţe USB, PCMCIA şi FireWire şi până la sistemele PXI de uz industrial, pentru aplicaţii complexe.Dezvoltare de software

Aplicaţiile software sunt majoritar realizate în mediul de programare grafică LabVIEW. Flexibilitatea deosebită a mediului de programare grafică LabVIEW permite ca interfaţa cu utilizatorul să se apropie cât mai mult posibil de cerinţele particulare ale fiecărui beneficiar. Aplicaţiile LabVIEW robuste, flexibile, scalabile şi portabile acoperă o gamă largă de domenii, de la simulatoare de procese fizice sau sisteme industriale complexe, aplicaţii de măsurare şi prelucrare de date experimentale, monitorizare şi control de aparate de măsură specializate, control al mişcării, achiziţie şi analiză de imagini, până la aplicaţii de automatizare de instalaţii industriale.Instruire LabVIEW

Beneficiind de experienţa în domeniu de peste un deceniu a unor cadre didactice universitare, DOLSAT Consult oferă de asemenea posibilitatea de instruire în utilizarea mediului de programare grafică LabVIEW, absolvenţii cursurilor obţinând astfel competenţele necesare pentru dezvoltarea propriilor aplicaţii software pentru măsurări sau automatizări. Cursurile de instruire conţin atât elemente fundamentale referitoare la utilizarea mediului de programare cât şi aspecte particularizate în funcţie de domeniul de interes al cursanţilor.Cooperare în proiecte

Experienţa de peste zece ani în derularea de proiecte europene permite echipei DOLSAT Consult să participe în calitate de partener sau subcontractor într-un spectru larg de activităţi specifice diverselor programe europene sau naţionale, garantând realizarea la termen, în condiţiile specificate şi la un nivel de calitate imbatabil a sarcinilor asumate în cadrul proiectelor.